Úvod

Naše sokoliarstvo sa rozprestiera v nádhernej lokalite Záhoria v národnej prírodnej rezervácii " Červený rybník " v katasri obce Lakšárska Nová Ves. Zaoberáme sa chovom, ochranou a výcvikom dravých vtákou ako sú sokoly, jastraby, sovy a ostatné.
Ale našim hlavným cieľom je oboznamovať verejnosť so životom a zvykmi týchto nádherných zvierat a ukázať Vám, že zvieratá nie su týrané, ako je mylná predstava širokej verejnosti, ale len sokoliarsky vedené, tak ako po stáročia našimi predkami a preto sa zaoberáme aj ich odchovom a ochranou, aby naši potomkovia mali možnosť zažiť tiež nádherné chvíle v ich prítomnosti, ako ich zažívame teraz my.
Pracujeme hlavne s detmi, aby mala naša práca význam a bola odovzdávaná ďalším pokoleniam a nikdy sa nezabudlo na sokoliarstvo, ktoré pomaly vymiera.
Našťastie je viac takých nadšencov, ako sme my, a združujeme sa v Slovenskom klube sokoliarov pri SPK.

Sokoliarsku a chovnú činnost vykonávame pod odborným dohľadom sokoliarov Jaroslava Kanáta, Miroslava Mozolu a  Eduarda Školouda, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s touto prácou.
www.sokoliarstvo-kanat.sk
www.dracvi.com

Foto workshopy sú pod záštitou Európsky uznávaného fotografa, s 45 ročnými skúsenosťami Rostislava Stacha, ktorý vydal aj knižné spracovanie svojej práce  " Fotolovy ",  je držitelom viacerých ocenení a ambasadorom spoločnosti Olympus.  
Viac na : www.fotolovy.cz