Sokoliarsky 5 Dňový

Počas celého roka

Pre max. 5 osôb

Počet dní : 5

Cena : 500,- Euro


Program :

  • celotýždenna starostlivosť o prideleného dravca / plamienka driemavá, jastrab Harrisov, sokol   pestrý……./
  • história sokoliarstva
  • výstroj sokoliara
  • výstroj sokoliarsky vedeného dravca
  • druhy sokoliarsky vedených dravcov
  • zloženie potravy pre dravce a praktické krmenie
  • vychádzky do lesa s dravcami
  • základy výcviku sokoliarsky vedeného dravca
  • výroba sokoliarskej výstroje
  • lov s dravcom

Cena zahŕaňa :

4x ubytovanie, 5x denne strava, zapožičanie sokoliarskej výstroje