Sokoliarsky 3 Dňový

Počas celého roka

Pre max. 5 osôb

Počet dní : 3

Cena :   350,- Euro

Program :
  • starostlivosť o prideleného dravca / plamienka driemavá, jastrab Harrisov, sokol   pestrý……./
  • história sokoliarstva
  • výstroj sokoliara
  • výstroj sokoliarsky vedeného dravca
  • druhy sokoliarsky vedených dravcov
  • zloženie potravy pre dravce a praktické krmenie
  • vychádzky do lesa s dravcami
  • základy výcviku sokoliarsky vedeného dravca
  • výroba sokoliarskej výstroje


Cena zahŕaňa :

2x ubytovanie, 3x denne strava, zapožičanie sokoliarskej výstroje