Detský denný tábor

Termíny

Júl :                     29.-31. týždeň

August :           32.-35.týždeň

Počet :  6 - 14 detí

5 dňový  Po-Pia    

Určený pre 6-15 ročných

Cena :   150 Euro/ dieťa
                 v cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a pitný režim

 • história sokoliarstva
 • výstroj sokoliara
 • výstroj sokoliarsky vedeného dravca
 • druhy sokoliarsky vedených dravcov
 • zloženie potravy pre dravce a praktické krmenie
 • vychádzky do lesa s dravcami
 • celotýždenná starostlivost o prideleného dravca / plamienka driemavá, jastrab Harrisov, sokol   pestry……./
 • základy výcviku sokoliarsky vedeného dravca
 • výroba sokoliarskej výstroje
 • preverenie pozornosti detí formou otázok na náučnom chodníku
 • ukončenie tábora skúškou so získaním diplomu

Samozrejme varenie guláša, opekanie, robenie ohňov, kúpanie v bazéne a ostatná táborová činnosť je súčastou.

Kontaktná osoba:  Monika Frniaková  0902 085 867
                        monika@sokoliarstvocervenyrybnik.sk