Detský denný tábor

Termíny

Júl :                    12. - 16.7. 2021

August :           09. - 13.8. 2021
                 

Počet :             4 - 10 detí

                    5 dňový  Po-Pia    
               08:00 - 16:00 hod

Určený pre 6-15 ročných

Cena :   150 Euro/ dieťa
                 v cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a pitný režim

 • história sokoliarstva
 • výstroj sokoliara
 • výstroj sokoliarsky vedeného dravca
 • druhy sokoliarsky vedených dravcov
 • zloženie potravy pre dravce a praktické krmenie
 • vychádzky do lesa s dravcami
 • celotýždenná starostlivosť o prideleného dravca / plamienka driemavá, jastrab Harrisov, sokol pestry……./
 • základy výcviku sokoliarsky vedeného dravca
 • výroba sokoliarskej výstroje
 • preverenie pozornosti detí formou otázok na náučnom chodníku
 • ukončenie tábora skúškou so získaním diplomu         Samozrejme varenie guláša, opekanie, kúpanie v bazéne a ostatná táborová činnosť je súčastou.

Kontaktná osoba:  Monika Frniaková  0902 085 867

                        monika@sokoliarstvocervenyrybnik.sk


PRIHLÁŠKA DO TÁBORA