Detský tábor

Termín :  júl - august a počas ostatných školských prázdnin
Počet :  4 - 6 detí

7 dňový

Určený pre 7-15 ročných

Cena :   300 Euro/ dieťa

 • história sokoliarstva
 • výstroj sokoliara
 • výstroj sokoliarsky vedeného dravca
 • druhy sokoliarsky vedených dravcov
 • zloženie potravy pre dravce a praktické krmenie
 • vychádzky do lesa s dravcami
 • celotýždenná starostlivost o prideleného dravca / plamienka driemavá, jastrab Harrisov, sokol   pestry……./
 • základy výcviku sokoliarsky vedeného dravca
 • výroba sokoliarskej výstroje
 • preverenie pozornosti detí formou otázok na náučnom chodníku
 • ukončenie tábora skúškou so získaním diplomu

Samozrejme varenie guláša, opekanie, robenie ohňov a ostatná táborová činnosť je súčastou.