Sokoliarska ročná prax

Každý držiteľ poľovného dravca musí byť členom Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ.

Ak sa chcete stať členom klubu, musíte absolvovať ročnú sokoliarsku prax u prideleného sokoliara a zložiť sokoliarsku skúšku. Podobný postup predchádza aj členstvu v poľovníckom zväze. Až potom sa stávate členom klubu a sokoliarom, ktorý môže chovať a cvičiť poľovne upotrebiteľné dravce.

Ponúkame vám vykonanie sokoliarskej praxe v našom sokoliarstve, pod odborným dozorom.
V letných mesiacoch ponúkame ubytovanie s kuchyňou, toaletami, sprchou, TV, internet v útulnej sokoliarni.

Ponúkame aj prácu pre brigádnikov s skoliarskou skúškov, ale aj bez nej.

Ostatné podmienky dohodneme osobne, stačí nás kontaktovať.