Sokoliarsky krúžok

1x  týždenne štvrtok /podľa potreby/ od 15 - 18 hod

Cena : 10 Euro/ deň - min platba 50 Euro/5dni

pri platbe 100 Euro/ 2 dni zdarma

  • historia sokoliarstva
  • druhy sokoliarsky použivaných dravcov
  • výroba sokoliarskych pomôcok
  • starostivosť o dravce
  • práca s dravcami